Skip to content

Työmaan kierrätys on jokaisen raksa- ja remppafirman asia – suursäkki ja vaihtolava avuksi tehokkaaseen jätteiden lajitteluun

Jätteiden syntypaikkalajittelusta kannattaa tehdä rutiini jokaisella työmaalla. Syntyvää jätettä koskee erilliskeräysvelvoite, joka ohjaa rakennus- ja remonttifirmoja lajittelemaan jätteet. Suursäkki ja vaihtolava tarjoavat kätevän ratkaisun hoitaa työmaan kierrätys oikeaoppisesti.

Uusi omakotitalo, kesämökin saneeraus, keittiöremontti, terassilaudoitus. Tällaiset uudisrakennus- ja remontointikohteet ovat pienten rakennus- ja remonttifirmojen tyypillisiä työmaita. Pienestä koostaan huolimatta pientyömailla syntyy jätettä, joka tulee lajitella asianmukaisesti.

Rakentamisen jäte oli toiseksi suurin jäteosuus kaikista Suomessa syntyvistä jätevirroista toimialoittain verrattuna vuonna 2020. Niinpä vastuullinen jätteiden lajittelu koskee yhtä lailla pieniä rakennus- ja remonttiyrityksiä. Työmaan kierrätys on hyvä laittaa kerralla kuntoon.

Lassila & Tikanojan ympäristömanageri Laura Kemppainen kannustaa kaikenkokoisia yrityksiä jätteiden syntypaikkalajitteluun ja materiaalien kierrätykseen. Jokainen yritys vastaa siitä, että materiaalit pysyvät ennemmin kierrossa sen sijaan, että jäte hyödynnettäisiin vain energiaksi.

”Kun jäte voidaan käyttää uudelleen raaka-aineena, kierrätysaste nousee. Jos taas kaikki rakennus- ja remonttijäte päätyisi sekajätteeseen, merkittävä osa jätevirroista jäisi suoraan hyödyntämättä materiaalina uusien tuotteiden valmistuksessa”, Kemppainen tähdentää.

Tuotteiden valmistuksessa uudelleen hyödynnettäviä materiaaleja ovat muun muassa keräyspahvi- ja paperi, pakkausmuovi, kipsi ja kiviaines, keräysmetalli, kuormalavat ja eristevillat. Tällöin puhutaan näiden jätteiden kierrätyksestä.

Jos taas materiaali poltetaan energiaksi, kyseessä on jätteen hyötykäyttö. Polttoon menevät tyypillisesti energiajae, lajiteltu rakennusjäte sekä sekalainen puu, kuten vanerit ja maalattu puu.

Jätelaki ohjaa lajittelemaan, kierrättämään ja raportoimaan syntyvät jätteet

Jätelaki ja jäteasetus määrittävät, miten rakennustoiminnan jätehuolto ja työmaan kierrätys on järjestettävä. Olennaista on, että mahdollisimman suuri osa jätteestä päätyy uudelleen käyttöön tai jäte voidaan muutoin kierrättää tai hyödyntää.

Rakennusalan yrityksiä ohjaavat rakennus- ja purkujätteen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet. Erilaiset jätteet täytyy siis erotella toisistaan. Erilliskeräys koskee yhtätoista eri jätejaetta:

 1. betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka mahdollisuuksien mukaan eriteltyinä jätelajeittain
 2. asfaltti
 3. bitumi ja kattohuopa
 4. kipsi
 5. kyllästämätön puu
 6. metalli
 7. lasi
 8. muovi
 9. paperi ja kartonki
 10. mineraalivillaeriste
 11. maa- ja kiviaines.


Yhtä lailla aliurakoitsijoilla on velvollisuus lajitella jätteet yleisten säädösten ja pääurakoitsijan ohjeiden mukaan. Työmaan kierrätys koskee kaikkia työmaalla toimivia osapuolia.

”Yleensä uudiskohteissa jäte on puhdasta materiaalia, joten se on helppoa lajitella ja kierrättää. Purkukohteissa taas syntyy monesti sellaista jätettä, jossa eri jätejakeita voi olla vaikea irrottaa toisistaan. Tällöin vaihtoehtona on kallein mahdollinen eli rakennussekajäte”, Kemppainen toteaa.

Jos rakennustoiminnassa syntyy jätettä yli 100 tonnia tai vaarallisia jätteitä tai POP-yhdisteitä sisältäviä jätteitä, pieniäkin rakennus- ja remonttiyrityksiä koskee jätteen raportointivelvollisuus. Lisäksi tällaisten yritysten pitää laatia asianmukaiset siirtoasiakirjat, kun rakennus- ja purkujätteitä kuljetetaan eteenpäin työmaalta.

”Vastuullisesti toimiessaan rakennusalan yritys pystyy osoittamaan, kuka jätteen on tuottanut, kuljettanut ja vastaanottanut”, Kemppainen kiteyttää.

Helppopalvelujen vaihtolava ja suursäkki avuksi jätteiden lajitteluun

Mitä vähemmän työmaalla syntyy kierrätykseen kelpaamatonta rakennussekajätettä, sitä paremmin yritys on onnistunut lajittelemaan jätteet. Jäljelle jäävät jätteet on kätevintä, nopeinta ja edullisinta lajitella työvaiheittain eli juuri silloin, kun tiettyä jätettä ilmaantuu.

”Pienenkin yrityksen kannattaa tiedostaa, mitä ja kuinka paljon tiettyjä jätteitä muodostuu missäkin työvaiheessa”, Kemppainen vinkkaa.

Helppopalvelujen suursäkeissä ja vaihtolavoissa on varaa valita kolmen eri koon välillä. Kevyitä säkkejä on mahdollista sijoittaa työmaalla sopiviin paikkoihin. Sitä vastoin vaihtolava ei aina mahdu joka kohteeseen, vaikka lavalle mahtuu säkkiin verrattuna enemmän jätettä.

Sekä suursäkit että vaihtolavat soveltuvat työmaan kierrätyksen järjestämisessä esimerkiksi puun, kestopuun ja kiviaineksen lajitteluun. Säkkejä on lisäksi muun muassa muoville, pahville ja eristysvillalle, joten säkkien avulla on helppoa lajitella pienempiä jätemääriä tarkasti.

Suursäkit voivat olla työmaalla niin kauan kuin tarve vaatii, eli joustovaraa riittää. Vaihtolavoilla on 7 vuorokauden vuokra-aika, mutta tarvittaessa aikaa voi ostaa lisää.

Miksi työmaan kierrätys kannattaa? - 6 syytä lajitella ja kierrättää jätteet

 1. Syntypaikkalajittelu näkyy säästönä jätekuluissa, kun yritys kierrättää jätteet oikeaoppisesti jo kohteessa, eikä sen tarvitse ajella kierrätyskeskuksiin. Rakennussekajäte on kaikista kallein vaihtoehto, vaikka toisinaan sitäkään ei ole mahdollista välttää täysin.
 2. Kun työmaan jätteet lajittelee suursäkkien ja vaihtolavojen avulla, niitä ei tarvitse kuljettaa itse työmaalta pois. Yritykseltä säästyy aikaa huomattavasti, kun Helppopalvelujen kautta voi tilata kätevästi noudon erilaisille suursäkeille ja vaihtolavoille sovittuna ajankohtana.
 3. Jätteiden lajittelu suoraan sopiviin keräysvälineisiin edistää työturvallisuutta: työntekijät eivät telo itseään roskien takia, ja he pysyvät työkykyisinä. Siksi on tärkeää huolehtia, että jätteet eivät loju ympäriinsä eivätkä ne leviä luontoon. Siistillä työmaalla on turvallista työskennellä.
 4. Kun yritys miettii ennakkoon työmaakohdetta valmistellessaan, mitä jätettä syntyy missäkin työvaiheessa, jätteen lajittelu helpottuu. Systemaattisuuden ansiosta lajitellun jätteen joukosta voi napata vielä myöhemmin tarvittavan palan tiettyä materiaalia, kuten kipsiä.
 5. Työmaan kierrätys on vastuullinen kiertotalousteko. Hyvälaatuisina ja puhtaina lajitellut jätteet ovat erinomaista raaka-ainetta teollisuuden tarpeisiin. Sen sijaan sekajätteen joukkoon päätyessään jätteiden hyötyarvo ei ole enää yhtä suuri.
 6. Nykypäivän kuluttajat vaativat rakennus- ja remonttifirmoilta vastuullista toimintaa. Jätteiden oikeaoppinen lajittelu ja työmaan kierrätys voivat olla valttikortteja markkinoilla. Todennäköisesti asiakas haluaa tilata työn juuri vastuulliselta yritykseltä.
Hoida työmaankierrätys kätevästi ja vastuullisesti suursäkkien ja vaihtolavojen avulla.