Skip to content

Kipsijätteen kierrätys on helppo kiertotalousteko

Nyt remontti- ja rakennusfirmojen sekä kuluttaja-asiakkaiden on kätevää kerätä kipsijäte suoraan työmaalla kipsilavalle. Vaihtolavan käyttö kipsijätteen keräämisessä ja kierrätyksessä kannattaa, koska kierrätetystä kipsistä voidaan valmistaa uutta kipsimateriaalia rakentamisen tarpeisiin.

Kipsiä tarvitaan rakennus- ja remonttikohteissa tyypillisesti erilaisiin väliseinärakenteisiin sekä palonsuojalevyihin. Työmaalla väliseinien rakentaminen on selkeä työvaihe, johon kipsijätteen kierrätys kuuluu olennaisena osana.

”Kipsijätteen kerääminen ja lajittelu on yksi työvaihe siinä missä muutkin. Se on helppo toteuttaa, kun jätteenkeräysvälineet ovat kunnossa”, Lassila & Tikanojan ympäristömanageri Laura Kemppainen toteaa.

Uudiskohteessa kipsistä päätyy jätteeksi yleensä noin 5–10 prosenttia. Esimerkiksi omakotitalon rakennusprojektista voi jäädä kuutiollinen hukkakipsiä, vaikka kipsi hyödynnettäisiinkin mahdollisimman hyvin rakentamisen aikana.

”Jos kyseessä on isompi uudisrakennuskohde, vaikkapa rivitalo, kipsiä jää yli enemmän. Tällöin kipsilava voi olla sopiva ratkaisu kipsijätteen kierrätykseen”, Kemppainen vinkkaa.

Hän huomauttaa, että purku- ja remonttikohteiden kipsilevyihin saattaa liittyä haitta-aineriskejä. Ennen vuotta 1994 rakennetuista kohteista on tarpeen tehdä asbestikartoitus, jotta kierrätykseen päätyvä kipsi on varmasti turvallista uusiokäyttöön.

Jo aiemmin kipsijätteen kierrätykselle on ollut olemassa Helppopalveluiden kipsilevysäkki, jota on saatavilla kolmessa eri koossa. Nyt kipsijätteelle on tarjolla myös kiinteähintainen vaihtolava. Kipsilava on hyvä vaihtoehto, jos jätettä syntyy rakennustyömaalla reilummin.

Kipsijätteen kierrätys vaatii huolellisuutta, jotta se päätyy hyötykäyttöön

Kipsilava on tarkoitettu nimensä mukaisesti ainoastaan kipsille. Olennaista on, että kipsijätteestä erotellaan kaikki muut jätemateriaalit, kuten puu, metalli ja eristeet. Kipsijäte kannattaa lajitella jo työmaalla mahdollisimman puhtaaksi, koska muuten se ei kelpaa kipsilevyjen uusioraaka-aineeksi.

”Jos kipsi päätyy rakennussekajätteen joukossa vastaanottolaitoksen lajittelulinjastolle, kipsi menee auttamatta muhjuksi ja sen kierrätettävyys kärsii. Monesti kipsijäte voi myös olla liian märkää kierrätettäväksi”, Kemppainen tähdentää.

Kipsiteollisuudella on jatkossakin aito tarve kierrätetylle kipsille. Kierrätyskipsin määrää olisi mahdollista nostaa merkittävästi uusien kipsilevyjen valmistuksessa, jos puhdasta kierrätettyä kipsiä olisi nykyistä paremmin saatavilla.

Kun kipsijäte päätyy kierrätykseen, se murskataan ja hienonnetaan pienijakoiseksi. Tämän jälkeen kierrätettyä kipsiä sekoitetaan neitseellisen kipsin kanssa ja massa tiivistetään uudeksi kipsilevyksi. Kipsin kierrätys on vastuullinen kiertotalousteko, kun neitseellisiä luonnonvaroja korvataan kierrätetyllä materiaalilla.

”Kierrätyskipsistä tulee aivan yhtä pätevää kipsilevyä kuin pelkästä neitseellisestä raaka-aineesta. Se täyttää täysin nykypäivän standardit.”

Vaihtolavan käyttö kipsijätteen keräämisessä ja kierrätyksessä kannattaa

Kipsilava toimii samalla tavalla kuin muutkin Helppopalveluiden vaihtolavat. Kipsijätteelle tarkoitetun vaihtolavan voi tilata työmaalle suoraan verkosta halutulle ajanjaksolle. Kipsilavaa on olemassa kolmessa eri koossa: normaali, pieni ja kippilava.

Elokuusta 2023 alkaen vaihtolavan maksimipainoraja on 3 000 kiloa, mikä kannattaa huomioida kipsijätteen keräämisessä. Etenkin jos kipsilevy kostuu, se muuttuu varsin painavaksi.

Helppolavan hintaan kuuluvat vaihtolavan toimitus ja nouto, jätemaksut sekä 7 vuorokauden vuokra-aika. Kiinteä hinta takaa sen, ettei yllätyskuluja tule.

”Läpinäkyvä hinnoittelu helpottaa isommankin kohteen urakkahinnan laskemista jo ennakkoon, kun kaikki jätekulut ovat tiedossa”, Kemppainen sanoo.

Niin pienet ja keskisuuret rakennus- ja remonttiyritykset kuin isoa urakkaa tekevät kuluttaja-asiakkaat hyötyvät kipsijätteen kierrätyksestä taloudellisesti. Jos painava kipsi päätyisi rakennussekajätteen joukkoon, jätekustannukset kohoaisivat huomattavasti. Lajittelun kustannushyöty on siis merkittävä.

Vaikka rakennussekajätteeltä ei voi aina välttyä, Helppopalveluiden vaihtolavoista ja suursäkeistä voi valita juuri kuhunkin kohteeseen sopivimmat kierrätysratkaisut. Kipsilavan lisäksi rakennus- ja remonttikohteessa voi olla tarpeen kierrättää esimerkiksi puuta, metallia ja kiviainesta.

Parhaat kierrätysvinkit kipsijätteen käsittelyyn rakennustyömaalla

  1. Kerää kipsijäte lähelle noutopaikkaa tai sijoita se niin, että sen voi helposti siirtää ulos. Työmaan logistiikka kannattaa miettiä huolella, sillä sekä suursäkin että vaihtolavan tyhjennysnouto vaatii riittävästi tilaa.

  2. Tee kipsijätteen lajittelusta selkeä toimintamalli rakennus- tai remonttikohteen mukaan. Kipsin lajittelu onnistuu yhtä helposti kuin muidenkin jätejakeiden. Kipsijätteen kierrätys on yksi työvaihe muiden joukossa.

  3. Valitse vaihtolavan lisäksi tarvittaessa suursäkkejä. Jos kipsijätettä syntyy paljon, kipsilava on hyvä valinta. Jos kipsiä kertyy vähemmän, sen voi kerätä kipsilevysäkkeihin. Esimerkiksi puulavalle voi sijoittaa kaksi suursäkkiä, jotka on hyvin suljettu ja selkeästi merkitty.  Mikäli lavalla on avonaisia ja merkitsemättömiä säkkejä, lavan sisältö käsitellään rakennusjätteenä.

  4. Erottele kipsijätteen joukosta pois kaikki, mikä ei ole kipsiä. Kipsijäte ei saa sisältää ollenkaan esimerkiksi puuta, metallia tai eristemateriaaleja. Huolehdi jo syntypaikkalajittelun aikana, että kipsijäte on puhdasta.

  5. Säilytä kipsijäte säältä suojassa, jotta se pysyy mahdollisimman kuivana. Ei kuitenkaan haittaa, vaikka kipsi olisi hieman kostunut ilmankosteuden takia. Jos kipsijäte kastuu täysin, sen kierrätysarvo kärsii.

Tutustu erilaisiin kierrätysratkaisuihimme: vaihtolavat ja suursäkit mahdollistavat tehokkaan syntypaikkalajittelun.