Skip to content

Kertyykö jätekatokseen tavaraa? – Taloyhtiön yhteistyö helpottaa arkea

Taloyhtiöiden jätekatosten hoito on usein itse asukkaiden vastuulla. Jätekatoksiin kertyy paljon kaikenlaista tavaraa, eikä niitä aina muisteta hoitaa asianmukaisesti ja aikataulussaan eteenpäin. Tästä syntyy tungosta ja epäsiisteyttä. Pahimmillaan kasautuvat jätevuoret houkuttelevat luokseen lintuja, rottia ja hiiriä, jotka levittävät tauteja. Ylimääräiset tavarat lisäävät myös tapaturmariskiä ja pahimmillaan tekevät jätekatoksesta käyttäjälleen turvallisuusriskin.

Säännöllinen jätehuolto on A ja O

Kasautuneesta jätteestä syntyy paljon haasteita, kuten esimerkiksi tilan loppuminen jätekatoksesta. Mikäli jätettä ei toimiteta säännöllisesti eteenpäin, voivat jätekatokset tai taloyhtiöiden yhteiset tilat ja pihat alkaa pursuilla erilaisia tavaroita. Tästä kasautuu pahimmillaan lumipallo, joka kasvaessaan muuttuu todelliseksi ongelmaksi.

Esimerkiksi huonekalut, painavat esineet ja ser-jäte eivät kuulu jätekatoksiin ja sinne jätettäessä ne aiheuttavat harmaita hiuksia itse kullekin. Yleensä yhden tavaran seistessä sille sopimattomassa paikassa, madaltuu myös muiden asukkaiden piittaamaton käytös ja pian ylimääräisiä tavaroita onkin jo useampia. Pahimmillaan joku tyhjentää muuton yhteydessä kaikki ylimääräiset tavaransa jätekatokseen, jonne ei sen seurauksena enää edes meinaa mahtua sisään

Mitä kuluttaja voi tehdä ongelmien ehkäisemiseksi?

Kuluttaja voi toiminnallaan vähentää jätteen määrää monella eri tavalla. Jo tavaroiden kierrättämistarpeen ymmärtäminen ja omien jälkien siivoaminen kantavat kauas taloyhtiön siisteyttä ajateltaessa. Kun asukas toimittaa oikeat jätteet niille kuuluviin paikkoihin, jätekatos ei täyty ääriään myöten ja aiemmin mainitut tuholaisetkin pysyvät loitolla.

Myös asioiden loppuun asti saattaminen helpottaa yhteisten tilojen kunnossapitoa. Muuttokiireiden ja remontin keskellä isot tavarat ja painavat esineet on hyvä toimittaa kerralla ja oikeaoppisesti kierrätykseen. 

Asunto-osakeyhtiön jätehuolto on asukkaiden asia

Järjestetäänkö taloyhtiössänne talkoita? Pari kertaa vuodessa yhteistuumin pidettävät talkoot ovat erinomainen keino ylläpitää taloyhtiön siisteyttä. Toisaalta myös yksittäisen talouden kaapit ja varastot pysyvät siistimpinä, kun niitä perkaa silloin tällöin. Talkoiden lisäksi monet asunto-osakeyhtiöt ovat ottaneet jäteongelmia vastaan kamppailussa avukseen Helpponoudon, jonka avulla muutoin jätekatoksessa majailevat, sinne kuulumattomat tavarat päätyvät käden käänteessä asianmukaiseen kierrätykseen. Esimerkiksi asuntojen vuokraamiseen erikoistunut Lumo on hyödyntänyt Helpponoutoa kohteissaan.

Taloyhtiö voi sopia, millaisella aikataululla ylimääräisten tavaroiden noudot suoritetaan – esimerkiksi kerran kuukaudessa vieraileva Helpponouto pitää jätehuoneen tai -katoksen hyvässä jamassa vuoden ympäri.

Apua jäteongelmiin

Kierrätys pysyy kontrollissa ja jätekatoksen tavaramäärä maltillisena, kun taloyhtiö pitää sen huolta säännöllisestä tyhjennyksestä. Sellaiseen tilanteeseen on hyvä pyrkiä, että tavaroita ei tarvitse viedä jätekatokseen roikkumaan ennen kuin niiden nouto lähestyy.

Jätehuollon ulkopuolelle kuuluvien tavaroiden ja materiaalien kierrätyksen voi tehdä itse, mutta on olemassa palveluita, joiden avulla taloyhtiöiden jätteet päätyvät asianmukaisesti kierrätykseen.

Helppopalveluiden Helpponouto on yksi tällaisista palveluista, jossa taloyhtiön asukkaiden oma vaiva pysyy minimissä ja noutohenkilökunta huolehtii tavaroiden kantamisesta ja asianmukaisesta kierrätyksestä.

Helpponouto auttaa

Helppopalveluiden tarjoama Helpponouto on palvelu, joka hakee vanhat tai ylimääräiset tavarasi toivomastasi paikasta ja toimittaa hyväkuntoiset tavarat lahjoituksena uusiokäyttöön kumppaneilleen, sekä hoitaa huonokuntoisten tavaroiden kierrättämisen vastuullisesti. Asiakkaana sinun ei itse tarvitse määritellä tavaroidesi kuntoa, vaan me teemme sen puolestasi.

Helpponoudon saa tilattua tyhjennettävän tilan mukaan tai listaamalla noudon tarpeessa olevat tavarat, jolloin palvelun hinta muodostetaan noudettavien tavaroiden kappalemäärän perusteella.

Helpponouto on taloyhtiöille sopiva ratkaisu jätehuoneen tai -katoksen siisteyden ylläpitämiseen.  Noutopalvelua voidaan räätälöidä taloyhtiön tarpeiden mukaan. 

Kierrättämisen helppous piilee yhteistyössä

Jokainen taloyhtiö tarvitsee jätehuoltoa ja se on yhtä lailla jokaisen asukkaan vastuulla. Kertyneet jätteet ja materiaalit saa helpoiten hoidettua pois päiväjärjestyksestä, kun laatii yhteisen suunnitelman kierrätyksestä.

Kirpputorit voivat toimia myös ratkaisuna tavarasta eroon hankkiuduttaessa, mutta vaikkapa sohvia ei niin usein etsiskellä pienempien tavaroiden keitaista. Lisäksi usein tavaran kuljettaminen muodostuu ongelmaksi, etenkin suurissa kaupungeissa, joissa monet taloudet ovat autottomia.

Usein hommien hoitamista helpottaa, kun ottaa avuksi palvelun, joka hakee tavarat jätekatoksesta ja hoitaa niiden vastuullisen kierrättämisen asukkaiden puolesta sovitusta paikasta säännöllisesti ja ajallaan.

Tilaa Helpponouto